بگذارید بٍرویم...

...متدهای اخلاقی و تربیتی را از خارج بر این بدن تحمیل نکنیم،رهایش کنیم تا آزاد بروید، چون این _ انسان _ بهترین نژاد موجود زنده و بهترین معجزه طبیعت، به شکلی که باید خواهد رویید"

شریعتی،تاریخ وشکل ادیان(2)

/ 2 نظر / 15 بازدید
سمیرا

کاش واقعا ممکن بود همچین چیزی...

خواننده

سلام تا حدودی موافقم تا حدودی مخالف