اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست...

«...کار من تماشاست و تماشا گواراست.من به مهمانی جهان

آمده ام.وجهان به مهمانی من.اگر من نبودم،هستی چیزی کم

داشت.اگر این شاخه بید خانه ی ما،هم اکنون نمی جنبید،جهان

در

چشم بر هم زدنی می سوخت.همه چیز چنان است که می

باید.آموخته ام که خرده نگیرم.شکفتگی را دوست

دارم.وپژمردگی را

هم.»

سهراب-هنوز در سفرم

/ 0 نظر / 26 بازدید